^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Brak wydarzeń w kalendarzu
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BIP

ZAJĘCIA UNIJNE

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw  i umiejętności niezbędnych na rynku pracy i zniwelowanie deficytów u uczniów.

 

Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów:

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy IV-VIII; 128 godzin
 • "Poznaję świat" zajęcia z języka angielskiego klasy I-III; 128 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy IV-VIII; 128 godzin
 • Zajęcia rozwijające z matematyki, klasy IV-VIII; 64 godzin
 • Klubik małego matematyka, klasy I-III; 64 godzin
 • "Zdobywcy wiedzy" - zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV-VIII;64 godzin

 

Realizacja zajęć opartych na metodzie eksperymentu:

 • Matematyka metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Przyroda metodą eksperymentu; 64 godzin
 • Biologia drogą eksperymentu; 64 godzin
 • Chemia poprzez eksperyment; 32 godzin
 • Fizyka poprzez eksperyment; 32 godzin
 • Geografia drogą eksperymentu; 32 godzin

 

Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:

 • "Mówię poprawnie" zajęcia logopedyczne; 192 godzin
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 192 godzin

 

 1. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów oraz rozszerzenie oferty o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym:
 • Dziś myślę o jutrze - doradztwo edukacyjno-zawodowe; 40 godzin
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów – porady i konsultacje; 64 godzin
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wycofanych, dzieci wykazujących objawy uzależnienia od cyberprzestrzeni; 64 godzin
Copyright © 2013. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.