^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Brak wydarzeń w kalendarzu
Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BIP

Egzamin ósmoklasisty 25-26-27 maj

PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

opr. w oparciu o informator CKE - https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20201229_E8_Inf.pdf

 

1. Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie:
długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych);
- dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę; rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem;
- zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody; podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych;
2. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby;
3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Łamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

4.  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 

W dniu danego egzaminu(25 V - j. polski, 26 V - matematyka, 27 V - j. angielski) uczeń pojawia się w szkole o godzinie 8.30

 

Nauczanie hybrydowe klasy IV-VIII

Od 17.05.2021r. do 28.05.2021r. nauczanie hybrydowe w klasach IV-VIII. Od 17.05. obowiązuje plan wrześniowy w oddziałach 0A i 0B oraz klasach I-VIII.

17.05.2021r. stacjonarnie klasy 8, 6a, 6b, 5

18.05.2021r. stacjonarnie klasy 7a, 7b, 4a, 4b

19.05.2021r. stacjonarnie klasy 8, 6a, 6b, 5

20.05.2021r. stacjonarnie klasy 7a, 7b, 4a, 4b

21.05.2021r. stacjonarnie klasy 8, 6a, 6b, 5

24.05.2021r. stacjonarnie klasy 7a, 7b, 4a, 4b

28.05.2021r. stacjonarnie klasy 8, 6a, 6b, 5

Informacja o szkole sportowej na terenie gminy J-L

Zgodnie z decyzją wiceburmistrza Pana Marka Szponara, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jelczu-Laskowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej utworzenia oddziału sportowego w PSP nr 2 dla rodziców uczniów klas trzecich.

 

Informacje w załączeniu:

Informacja

wniosek do klasy sportowej

 

Nauczanie stacjonarne klasy I-III

Szanowni Rodzice!

Od 4 maja 2021r. klasy I-III wracają do stacjonarnego trybu zajęć według planu podanego w dzienniku przez wychowawców.

Informacja zajęcia - unijne z matematyki 20 kwietnia

W dniu jutrzejszym tzn. 20.04.2021 zostają odwołane zajęcia unijne Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki godz. 13.45-14.30 oraz Zajęcia wyrównawcze z matematyki godz. 14.35-15.20 z panią Jolantą Cybulską.

Nauczanie stacjonarne oddziały 0

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

W związku z kolejną decyzją w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (rozp. MEiN z dn. 15.04.2021) uprzejmie informuję, że:

1. od dnia 19 kwietnia 2021r. oddziały przedszkolne dzieci 5-letnich i 6-letnich wracają do stacjonarnego trybu zajęć w podwyższonym reżimie sanitarnym; plan zajęć w szkole oraz zasady korzystania z posiłków nie ulegają zmianie;

2. uczniowie klas 1 - 8 w dalszym ciągu realizują zajęcia w formie zdalnej;

3. pozostałe zasady funkcjonowania szkoły nie ulegają zmianie.

Copyright © 2013. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.