^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Brak wydarzeń w kalendarzu
Grudzień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BIP

Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie laptopa/komputera stacjonarnego/tabletu, proszone są o złożenie  następujących dokumentów poświadczających:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu

W tym celu należy złożyć odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu lub kopie dowodów osobistych  etc.

2) fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR

W tym celu należy złożyć np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR o zatrudnieniu,  legitymację służbową, książeczka zdrowia, kartę z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowód osobisty potwierdzające zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomy potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.

Zeznania osób fizycznych, według zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nie mogą stanowić podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

3) Wypełnione oświadczenie wg załączonego wzoru

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Jelcz-Laskowice w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) oraz stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Jelcz-Laskowice do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać:

w wersji papierowej w szkole podstawowej, do której uczęszcza uczeń – dotyczy szkół podstawowych z ternu Gminy Jelcz-Laskowice;


w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku.

UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia. 

Dokumenty do pobrania:

 

"Nasza paka"

Nasza szkoła w tym roku przyłączyła się do zbiórki "Nasza paka". Akcja ma na celu zebranie przez każdą klasę kilku lub kilkunastu prezentów na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących (z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym), które nie mają okazji, aby dostać prezent od św. Mikołaja. W tym  roku nasza szkoła będzie takim Mikołajem dla dzieci. Akcja trwać będzie przez najbliższe 2 tygodnie, czyli od 15.11.2021 r. do 03.12.2021 r.

Przygotowane paczki są zbierane w poszczególnych klasach, aby dnia 03.12 mogły zostać odebrane przez wyznaczoną osobę z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

W paczce mogą się znaleźć nowe zabawkigrymaskotkilalki, książki, kolorowanki oraz ewentualnie słodycze.

 

Nasza paczka

                       

Ważne jest, aby wszystkie rzeczy były nowe, żeby prezent dał prawdziwą radość obdarowanym. Zachęcamy dzieci, rodziców oraz nauczycieli do wzięcia udziału w akcji!

 

 zbiorka

 

AKTUALIZACJA: Ze względu na naukę zdalną akcja przedłużona do 3 grudnia.

 

Pasowanie na ucznia

14 października 2021 roku odbyła się w naszej szkole ważna uroczystość - Pasowanie na ucznia. Uczniowie klasy 1a i 1b przedstawili program artystyczny, następnie złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów. Pasowania dokonała dyrektor szkoły - pani Małgorzata Engel. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki od Rady Rodziców oraz rożki obfitości przygotowane przez rodziców

Zbiórka makulatury od 25.10.2021 r. do 05.11.2021

W dniach od 25.10.2021 r. do 05.11.2021 r. w naszej szkole jest organizowana zbiórka makulatury. Przynosimy stare książki, zeszyty, czasopisma, kartony oraz inne niepotrzebne wyroby papiernicze nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania. Przypominamy, że zbiórki będą organizowane w naszej szkole także w przyszłych miesiącach. Zachęcamy rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły do wzięcia udziału w akcji.

 

Copyright © 2013. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.